topbanner zdb
 
 
 
Zending > Wijnegem
Als internaat ‘Don Bosco’  willen we de kinderen
een thuis bieden waarin ze kunnen groeien
in vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid
en christelijk basisvertrouwen.
Opvoeden is een complexe realiteit.
We kiezen daarbij voor een communicatieve stijl
die iets heeft van het 'voordoen in dialoog'.
Wijnegem Individuele ontplooiing en sociale vorming
proberen we harmonisch te laten samengaan,
net zoals hart en verstand, lichaam en geest.
In medeverantwoordelijkheid bouwen we samen
met begeleiders en ouders aan het opvoedingsproject. Daarbij houden we rekening met de eigen mogelijkheden van elk kind en tegelijk
met een goed groepsklimaat.
Dit alles veronderstelt deskundigheid van het opvoedend personeel en overleg met alle betrokkenen.
Logo Schippersinternaat

Onze officiële benaming is:
vzw Internaat Don Bosco Wijnegem "Vrij erkend tehuis voor kinderen
wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben".

Samen met de zusters en een 10-tal personeelsleden
wordt de werking van de leefgroep verzekerd, wordt gekookt en afgewassen,
gezorgd voor het onderhoud en de schoonmaak...
Iedereen vormt een onmisbare schakel in de grote
opvoedingsgemeenschap van het internaat.
Internaat Don Bosco Wijnegem
Kasteellei, 77
2110 Wijnegem
Tel. 03/353.61.89
E-mail: internaat.donboscowijnegem@telenet.be

Logo Salesiaanse Familie

Kinderen Wijnegem