topbanner zdb
 
 
 

Zending > Brugge "Mensa"

Mensa

Huis “Mensa”  heeft als doelstelling een voorlopige thuis te bieden aan
thuisloze vrouwen, eventueel met kinderen, met voorkeur voor de minsten.
De gemeenschap wil een klimaat scheppen opdat ze rust, ordening en
heroriëntatie kunnen vinden.
Zij wil solidair zijn met hun vreugde en pijn, met hun armoede,
hun eenzaamheid.

Mensa wil een open en gastvrij huis zijn:

  • door als zusters, een religieuze en open gemeenschap te vormen
  • door als persoon en als salesiaanse zuster ons leven met hen te delen,
    hen binnen te laten in onze wereld en als het kan en mag ook hun leven met eerbied en waardering binnen te treden

 

Beeld Mensa
Huis Mensa

Onze motivatie is: door  de tafelgemeenschap van de Heer met armen en
miskenden voort te zetten, willen we samen met onze huisgenoten de
barmhartige liefde van God in deze wereld zichtbaar maken.
Zusters van Don Bosco
Moerstraat, 18
8000 Brugge
Tel. 050/61.69.62
E-mail:carina.aerts@zustersvandonbosco.be

Steen Mensa