Topbalk zdb
 
 
 

Wie zijn we? > wereldwijd

Wereldwijd zijn we een religieuze congregatie geboren uit het hart van Don Bosco en Maria Domenica Mazzarello. We werden in het leven geroepen op 5 augustus 1872 te Mornese , een klein dorpje in de heuvels van de Monferrato in Italië.
Don Bosco en Maria Mazzarello ontmoeten elkaar!

Don Bosco In 1864 trekt Don Bosco naar Mornese. Hij is er uitgenodigd door Don Pestarino, een priester uit Mornese die, gefascineerd door zijn persoon, salesiaan is geworden. Don Bosco en zijn jongens hielden halt in het dorp: er klonk muziek, gelach, gejuich…
Maria Mazzarello, een jonge vrouw, die enkele jaren vroeger met een vriendin een naaiatelier voor jonge meisjes was begonnen in het dorp, was geboeid door Don Bosco. Ook al wisselden ze geen woord met elkaar, ze zag in hem haar eigen droom gerealiseerd en voelde intuïtief zijn onvermoeibare zorg voor de jongeren aan. Voor God en voor de jongeren leven, was toch mogelijk!
Vanuit deze ontmoeting zal geleidelijk aan een samenwerking groeien. Don Bosco stuurde raadgevingen en een eigen reglement naar Mornese. De groep jonge vrouwen, met Maria als voortrekster, zette zich in om de ‘geest van Don Bosco’ meer eigen te maken.
Maria Mazzarello
In 1872 kwam een nieuwe uitnodiging van Don Bosco. Hij wilde zijn eigen zusters die ‘voor de meisjes doen wat hij en zijn salesianen voor de jongens doen’. Elkeen moest persoonlijk kiezen of ze al dan niet ingingen op dit nieuwe levensproject om als zusters vrij staan voor de opvoeding van jongeren. Maria Mazzarello zei overtuigd “ja” en werd de eerste verantwoordelijke van de nieuwe congregatie. Dankzij Don Bosco kreeg het bescheiden naaiatelier, oratorium en internaat uit Mornese de kans om zich wereldwijd uit te breiden.
Don Bosco noemde zijn zusters ‘Dochters van Maria Hulp’. Hijzelf wist Maria aanwezig in zijn leven, zij oriënteerde hem naar de opvoeding van kinderen en jongeren, zij gaf inspiratie voor zijn manier van opvoeden. Aan de zusters te Mornese gaf hij de opdracht om als Dochters van Maria zich haar grondhouding van geloof, hoop en liefde eigen te maken, om als zij ‘Hulp’ te zijn, vooral voor de jonge mens in wording (Const. 4)
In 1874 werd een eerste huis geopend in Borgo San Martino. In 1877 vertrokken de eerste zusters naar Nice in Frankrijk en verder naar Latijns-Amerika. De congregatie bestond nog maar 5 jaar ! Het enthousiasme van Maria Mazzarello en Don Bosco waren niet te stuiten. In 1891 werd in België het eerste huis geopend in Luik. In 1903 werd in Vlaanderen het eerste huis geopend te Lippelo.
Maria Mazzarello zou deze nieuwe congregatie, gericht op de opvoeding van jongeren, vooral van hen die minder kansen hebben om te slagen in het leven, leiden op haar typische manier: eenvoudig, realistisch en vrij. Ze sterft in 1881, amper 44 jaar oud.
De congregatie wordt bestuurd door een algemeen overste met haar raad. De algemene huidige overste is Moeder Yvonne Reungoat.